НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
к новой версии сайта
x
The Online Shop of Lazarev S.N.
Видео Дня
Только сегодня!
450 315р.


Serbian book DIJAGNOSTIKA KARME. Sistem samoregulacije polja.DIJAGNOSTIKA KARME.  Sistem samoregulacije polja.
10.11.2015
DIJAGNOSTIKA KARME. Sistem samoregulacije polja.

Product type: e-book

Format: pdf, epub, fb2

Size: pdf - 0 Bytes
epub - 1.19 MB

Price: 5 €

Голосов: 4

Poštovani čitaoče, pre nego što počnete da se upoznajete s ovim štivom, proverite svoje emocionalno stanje. Naročito ne preporučujem čitanje ako osećate uvređenost, bes, ili dru-ge negativne emocije prema bilo kome.

Pred vama nije samo nova knjiga o temi koja danas za-nima mnoge, već je posredi predstavljanje originalnog kon-cepta razumevanja zakona duhovnog sveta, koji upravlja materijalnim svetom, kao i analiza mogućnosti ulaska u svet bioenergije.

Glavni cilj ove knjige je razumevanje zakona spoljašnjeg i unutrašnjeg čovekovog sveta, otkrivanje i proučavanje mehanizama koji njima upravljaju. U njoj su, osim toga, izložena i pravila ulaska u bioenergiju, pošto usavršavanje čoveka treba da otpočne sa razumevanjem sveta, razume-vanjem njegovih zakona, spoznaje sebe kao dela jedinstve-nog sistema Vasione.

Današnje čovečanstvo, udaljilo se od duhovnih Pra-izvora, tako da je nalik brodu čija se posada posvađala, ka-petana nema, trup je probijen, a motor je neispravan. Neki od članova posade već su počeli da shvataju šta se dešava, te su se pojavili pozivi na pomirenje i popravku broda. Ali glavna nevolja je u tome – i to nikome nije poznato – da se brod kreće u pravcu morskih grebena, tako da čak ni pop-ravka motora bez promene kursa ne može spasiti brod i njegovu posadu.

If you find a mistake on the site, please select the text with error and press CTRL-ENTER
Choose language
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Before sending a question, please read the information in the section
FAQ     Help

Customer service:
shop@lazarev.ru
We Accept

Подписка на новости

Будьте с нами!

Напишите свой e-mail и несколько раз в месяц мы будем оповещать вас о новинках, предстоящих событиях и об интересных статьях и письмах наших читателей.