Интернет-магазин Лазарева С.Н.
Плакаты

Воспользуйтесь поиском по словам (например: семья, судьба, здоровье)
Bulgarian books Диагностика на кармата книга 2 Чиста карма - ч.2Диагностика на кармата книга 2 Чиста карма - ч.2
26.03.2015
Диагностика на кармата книга 2 Чиста карма - ч.2

Тип товара: электронная книга

Формат: pdf, epub, fb2

Размер: pdf - 212.04 KB
fb2 - 1.59 MB

Цена: 350 р.

 Просмотров: 801
Голосов: 4
"Проведените изследвания показаха, че генетичният код не е основният предавател на информация. Не по-малка роля в този процес играят полевите енергоинформационни процеси. Като изхождаме от това, можем да говорим за полеви генотип, който е по-обемен от физическия и предава по наследство емоциите, характера и даже мирогледа. Това даде възможност да се установи връзка между педагогиката, психологията, психиатрията, физиологията и други науки, изучаващи човека. Всъщност беше открит механизмът на кармата, за който се споменава в много източници, но реално не бе изучен от никого. В резултат на многогодишни изследвания, потвърдени практически от излекуването на болните, беше определен механизмът, който свързва мислите, емоциите и поведението на човека с неговите болести и с болестите на децата му. Морогледът на човека, неговите емоции, въздействат върху времевото тяло по-силно от физическите постъпки. В това се състои механизмът на кармата, приблизителното описание на който можем да намерим в специализираната литература. В светлината на това, формирането на правилен мироглед и емоции придобива много по-голямо значение за оцеляването и развитието на човечеството, отколкото всички успехи на съвременната медицина. Тези изследвания ни позволяват да обединим знанията за човека в единна система, като съответно увеличаваме и разкриваме перспективите за бъдещето."

С. Н. Лазарев

Если Вы нашли орфографическую или пунктуационную ошибку на сайте, то выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL-ENTER
Выбор языка
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Ознакомьтесь с разделом
Частые вопросы     Помощь
перед отправкой вопроса
Мы принимаем