К новой версии сайта
X
The Online Shop of Lazarev S.N.

Bulgarian books
Sergey Lazarev Типичните грешки

851
Sergey Lazarev Причината за много заболявания

420
Sergey Lazarev Човекът като поле и вещество

861
Sort by:


Голосов: 6
Диагностика на кармата - книга 3 Любов
Колкото по-съвършена е системата, толкова по-силна е нейната склонност да се изолира от света и да се ориентира само към себе. Това означава, че истинското съвършенство трябва да носи в себе си собственото си отрицание – и това е залогът за оцеляването. Още веднъж искам да предупредя читателите: аз не уча на нищо и не призовавам more»
5 €
Format:
pdf, epub, fb2

Голосов: 3
Диагностика на кармата книга 2 Чиста карма - ч.2
"Проведените изследвания показаха, че генетичният код не е основният предавател на информация. Не по-малка роля в този процес играят полевите енергоинформационни процеси. Като изхождаме от това, можем да говорим за полеви генотип, който е по-обемен от физическия и предава по наследство емоциите, характера и даже мирогледа. Това more»
5 €
Format:
pdf, epub, fb2

Голосов: 4
Диагностика на кармата - книга 2 Чиста карма ч.1
"В наше време успехите на официалната медицина са безспорни. Една от главните задачи, които стоят пред нея, е установяването на болестта в ранен стадий, което ще доведе до много по-ефективно лечение. Както и преди, проблем за медицината оства разбирането за това какво е болест, какви са причините за възникването ѝ и какво трябва more»
5 €
Format:
pdf, epub, fb2

Голосов: 3
Диагностика на кармата - книга 1 Система на полевата саморегулация
"Главната цел на книгата е да се разберат законите на външния и вътрешния свят на човека, да се разкрият и изучат механизмите, които ги управляват, а също така да се покажат правилата за навлизане в биоенергетиката, тъй като усъвършенстването на човек трябва да започва с осмислянето на света, с разбиране на законите му и с осъзн more»
5 €
Format:
pdf, epub, fb2

Голосов: 4

If you find a mistake on the site, please select the text with error and press CTRL-ENTER
Choose language
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Before sending a question, please read the information in the section
FAQ     Help

Customer service:
shop@lazarev.ru
We Accept

Newsletter subscription

Be with us!

Write your e-mail and several times a month we will notify you about site updates, upcoming events and interesting articles and letters from our readers.